พัฒนศักดิ์ พลอยสมบูรณ์
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองแก

สมาชิกในเครือข่าย
สพป.มหาสารคาม เขต 2

5 Terre
วังบัวบาน วิชานนท์
โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5 Terre
สร้อยสิรินทร์ เรืองบุญ
โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ
5 Terre
ชญานุช ดวงดี
โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู
5 Terre
เปรียญ หอมทอง
โรงเรียนบ้านนาค่าย
5 Terre
มัลลิกา สุวรรณพันธุ์
โรงเรียนบ้านสระบาก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองแก
จำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.)   85 คน
ขนาดโรงเรียน   ขนาดเล็ก
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 5 บ้านหนองแก ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 10 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 5 บ้านหนองแก ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
-1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
13 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองแก

ภาพโรงเรียน
5 Terre
ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 2

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก

โรงเรียนวัดสาลวนาราม
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านหนองบัว(เดชอุดม)
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านสระแจง
สพป.นครราชสีมา เขต 5


Powered By www.thaieducation.net