พิญาภรณ์ พินิจ
แอดมินโรงเรียนบ้านสระแคน

สมาชิกในเครือข่าย
สพป.มหาสารคาม เขต 2

5 Terre
สุนิสา ม่วงวันดี
โรงเรียนบ้านตาลอก
5 Terre
ทองสุข ปัดทุมแฝง
โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม
5 Terre
พิญาภรณ์ พินิจ
โรงเรียนบ้านสระแคน
5 Terre
อุลัย ม่วงทำ
โรงเรียนบ้านหนองข่า
5 Terre
นางสาวแพรวชนก แน่นชารี
โรงเรียนบ้านโกทา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสระแคน
จำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.)   142 คน
ขนาดโรงเรียน   ขนาดกลาง
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   6 หมู่ที่ 9 ตำบลราษฎร์พัฒนา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
35 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   6 หมู่ที่ 9 ตำบลราษฎร์พัฒนา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านสระแคน

ภาพโรงเรียน
5 Terre
ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 2

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านปากถัก
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net