โรงเรียนโนนจานวิทยา หน้าหลัก หน้าสพป.มหาสารคาม เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
สุรัตน์ คำนินท์
แอดมินโรงเรียนโนนจานวิทยา

ทวิทย์ มะธิปิไข
โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย
สกุล คำพิพจน์
โรงเรียนหนองกุงวิทยา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   โนนจานวิทยา
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   บ้านเลขที่ 48 หมู่ 7 บ้านโนนจาน ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านเลขที่ 48 หมู่ 7 บ้านโนนจาน ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
15 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนโนนจานวิทยา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนโนนจานวิทยา
5 Terre
ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 2


สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านสะพานยูง
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนวัดวังไทร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net