โรงเรียนบ้านหารฮี หน้าหลัก หน้าสพป.มหาสารคาม เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
วชิราภรณ์ พันธ์หนองหว้า
แอดมินโรงเรียนบ้านหารฮี

ปิยะพร พิมพิศาล
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วิฑูรย์ สีชัยปัญหา
โรงเรียนบ้านร่วมใจ 2

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหารฮี
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   บ้านหารฮี ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถม 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ้านหารฮี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
2 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหารฮี

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหารฮี
5 Terre
ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 2


สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนงัว
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านแขว
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด
สพป.สกลนคร เขต 2

Powered By www.thaieducation.net