จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
อัจฉรารัตน์ โพธิ์พยัคฆ์
แอดมินโรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.มหาสารคาม เขต 2

5 Terre
มาลินี ไขสาร
โรงเรียนบ้านหนองแสน
5 Terre
ทองก้าน ยารักษ์
โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านน้ำสร้างหนองบะ
จำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.)   0 คน
ขนาดโรงเรียน   
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   22 หมู่ที่ 4 ต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านน้ำสร้าง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
21 คน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ
 

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ

5 Terre
ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต

สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
โรงเรียนบ้านนาส่วง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
สพป.พะเยา เขต 1

โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านแม่ทาน
สพป.ลำปาง เขต 2Powered By www.thaieducation.net