โรงเรียนบ้านหนองผือ(พยัคฆภูมิพิสัย) หน้าหลัก หน้าสพป.มหาสารคาม เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
ประภาศรี สีทาสี
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองผือ(พยัคฆภูมิพิสัย)

วนิดา ห่อทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
สุนันท์ ประทุมเมศ
โรงเรียนบ้านหัวช้าง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองผือ(พยัคฆภูมิพิสัย)
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   151 หมู่ 10 ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 1 งาน 97 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาล - ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองผือ เลขที่ 151 หมู่ 10 ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองผือ(พยัคฆภูมิพิสัย)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองผือ(พยัคฆภูมิพิสัย)
5 Terre
ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 2


สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนสีกายวิทยาคม
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านบางด้ง
สพป.พังงา

โรงเรียนอาสนาราม
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์
สพป.สุโขทัย เขต 2

Powered By www.thaieducation.net