จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
พิชยาดา ใจภักดี
แอดมินโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.มหาสารคาม เขต 2

5 Terre
ทุมมี ทิพย์วงศา
โรงเรียนบ้านหนองแวง
5 Terre
สุภัทตรา กองโพธิ์
โรงเรียนบ้านหนองห้าง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านกุดน้ำใส
จำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.)   0 คน
ขนาดโรงเรียน   
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   110 หมู่ 1 ต.หนองเม็ก อ. นาเชือก จ. มหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   110 หมู่ 1 ต.หนองเม็ก อ. นาเชือก จ. มหาสารคาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
13 คน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
 

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส

5 Terre
ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต

สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
โรงเรียนบ้านในหยง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านหนองบัว
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านทับท้อน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1Powered By www.thaieducation.net