จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
นิตยา ขานรินทร์
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองบึง
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.มหาสารคาม เขต 2

5 Terre
สุพัฒตรา ร่มโพธิ์
โรงเรียนบ้านตลาดม่วง
5 Terre
สมหมาย แปนเมือง
โรงเรียนบ้านหนองเหล่า

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองบึง
จำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.)   0 คน
ขนาดโรงเรียน   
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   195 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบึง ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับอนุบาล และระดับประถม
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   195 หมู่ที่ 3 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
11 คน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองบึง
 

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองบึง

5 Terre
ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต

สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
โรงเรียนบ้านกุดเรือ
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านสะพานยูง
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านน้ำลอด
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนแคน
สพป.มหาสารคาม เขต 2Powered By www.thaieducation.net