โรงเรียนบ้านป่าแดง หน้าหลัก หน้าสพป.มหาสารคาม เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
ศิริรัตน์ คำสมบัติ
แอดมินโรงเรียนบ้านป่าแดง

ศรัญญา เฒ่าสีสุราช
โรงเรียนบ้านหนองสระ
สายฝน อัปมะโน
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านป่าแดง
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   55 หมู่ที่ 5 ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านป่าแดง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านป่าแดง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านป่าแดง ,
5 Terre
ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 2


สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนวัดดอนตาล
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดจันทน์
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนวัดพืชอุดม
สพป.ปทุมธานี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net