โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย หน้าหลัก หน้าสพป.มหาสารคาม เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
เพ็ญศรี จันมาศ
แอดมินโรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย

ปาณิสรา ทองกัลยา
โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก
ทองทิพย์ ประทุมเหง่า
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 14 บ้านขี้เหล็ก ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 2 งาน 5 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลสำโรง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
5 Terre
ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 2


สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองแค
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนประชาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net