โรงเรียนบ้านดอนงัว หน้าหลัก หน้าสพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
กนกลักษณ์ มอญขาม
แอดมินโรงเรียนบ้านดอนงัว

ลัดดาวัลย์ แทนรินทร์
โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้
สุดารัตน์ โสมาบุตร
โรงเรียนบ้านคอกม้า

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดอนงัว
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 1
ที่อยู่   102 หมู่ 2 ต.ดอนงัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
49 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   102 หมู่ 2 ต.ดอนงัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านดอนงัว

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านดอนงัว
5 Terre
บุญร่วม ขันแก้ว
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 1


สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านเกาะสินไห
สพป.ระนอง

โรงเรียนวัดสมุทรโคดม
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดกลางใหม่
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net