โรงเรียนบ้านวังแสง หน้าหลัก หน้าสพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
ยุภา สุขมณี
แอดมินโรงเรียนบ้านวังแสง

สุดใจ แซ่เอี้ย
โรงเรียนบ้านหัวขัว(กันทรวิชัย)
วิจิตรา ทรงอาจ
โรงเรียนบ้านดอนดู่(กันทรวิชัย)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านวังแสง
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 1
ที่อยู่   เลขที่ 89 หมู่ที่่ 20 บ้านวังทอง ต.วังแสง อ.แกดำ จ. มหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
23 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   เลขที่ 89 หมู่ที่่ 20 บ้านวังทอง ต.วังแสง อ.แกดำ จ. มหาสารคาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
19 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านวังแสง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านวังแสง
5 Terre
บุญร่วม ขันแก้ว
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 1


สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านจาร
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านสำโรง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านแก้งขอ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net