โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ หน้าหลัก หน้าสพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
ปวีณา สุขขี
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ

มุกดา วิเท่ห์
โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา
ปิยวรรณ ปาโส
โรงเรียนบ้านส้มโฮง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองโนอีดำ
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 1
ที่อยู่   หมู่1บ้านหนองโนต.หนองโนอ.เมืองจ.มหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
48 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่1บ้านหนองโนต.หนองอ.เมืองจ.มหาสารคาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
17 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ ,
5 Terre
บุญร่วม ขันแก้ว
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 1


สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านน้ำลาด
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนวัดตาล
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
สพป.ชัยนาท

Powered By www.thaieducation.net