โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ หน้าหลัก หน้าสพป.อุดรธานี เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดอุดรธานี...หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง
นฤมล อุดชุมนารี
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ

ดาวพระศุกร์ ดอนตุ้มไพร
โรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)
อรุณรัตน์ เนืองแก้ว
โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ
สังกัด   สพป.อุดรธานี เขต 3
ที่อยู่   250 หมู่ 6 ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดธานี 41300
มีพื้นที่ทั้งหมด 
35 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อบ. 1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองบัวสะอาด ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดธานี 41300
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ
5 Terre
ชรินทร์ทิพย์ สิงห์บุญมี
แอดมินเขต สพป.อุดรธานี เขต 3


สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 4

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านเขาทอง
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยตาด
สพป.เลย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net