โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
จังหวัดอุดรธานี...หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม

โรงเรียนบ้านน้ำทรง
โรงเรียนบ้านดงบัง
โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยม
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเชียงดีกุดเชือม
สังกัด   สพป.อุดรธานี เขต 4
ที่อยู่   197 หมู่ 3. ต.โนนทอง อ. นายูง จ. อุดรธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ม. 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ที่ราชพัสดุ บ้านเชียงดี หมู่ 3
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ