โรงเรียนบ้านน้ำซึม
จังหวัดอุดรธานี...หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านน้ำซึม

โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา
โรงเรียนบ้านโนนแดง
โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม)
โรงเรียนโนนสูงวิทยา
โรงเรียนบ้านใหม่

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านน้ำซึม
สังกัด   สพป.อุดรธานี เขต 4
ที่อยู่   137 ม.4 ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210
มีพื้นที่ทั้งหมด 
44 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านน้ำซึม ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ