โรงเรียนบ้านนาเตย
จังหวัดอุดรธานี...หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านนาเตย

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ
โรงเรียนบ้านกุดจับ
โรงเรียนบ้านสามัคคี
โรงเรียนบ้านถิ่น

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาเตย
สังกัด   สพป.อุดรธานี เขต 4
ที่อยู่   หมู่ 10 บ้านนาเตย ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 10 บ้านนาเตย ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ