โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ หน้าหลัก หน้าสพป.อุดรธานี เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดอุดรธานี...หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิ
ธาราวรรณ กันสีชา
แอดมินโรงเรียนบ้านเมืองนาซำ

ณภาภัช บุญเรือง
โรงเรียนบ้านสะคาม
น้ำทิพย์ ศรีสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านโนนหอม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเมืองนาซำ
สังกัด   สพป.อุดรธานี เขต 3
ที่อยู่   หมู่ 10 บ้านเมืองนาซำ ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้น อนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 10 บ้านเมืองนาซำ ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านเมืองนาซำ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านเมืองนาซำ ,
5 Terre
ชรินทร์ทิพย์ สิงห์บุญมี
แอดมินเขต สพป.อุดรธานี เขต 3


สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 4

โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าไม้
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

Powered By www.thaieducation.net