โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ หน้าหลัก หน้าสพป.อุดรธานี เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดอุดรธานี...หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิ
อรุณรัตน์ เนืองแก้ว
แอดมินโรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์

วิลาวัลย์ อุทิศบุญ
โรงเรียนบ้านชัย
นิดาพร ชารี
โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านกุดดู่อุดมวิทย์
สังกัด   สพป.อุดรธานี เขต 3
ที่อยู่   85 หมู่ 4 ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   85 หมู่ 4 บ้านกุดดู่ ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
20 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์
5 Terre
ชรินทร์ทิพย์ สิงห์บุญมี
แอดมินเขต สพป.อุดรธานี เขต 3


สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 4

โรงเรียนอ่าวกะพ้อ
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านสะปัน
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net