โรงเรียนบ้านขัวล้อ
จังหวัดอุดรธานี...หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านขัวล้อ

โรงเรียนบ้านเจริญสุข
โรงเรียนบ้านเทพประทาน
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ
โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า
โรงเรียนบ้านสว่างปากราง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านขัวล้อ
สังกัด   สพป.อุดรธานี เขต 4
ที่อยู่   หมู่ 9 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
33 ไร่ 0 งาน 10 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่9 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ