โรงเรียนบ้านหัวดงยาง หน้าหลัก หน้าสพป.อุดรธานี เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดอุดรธานี...หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิ
ชลดา ศรีราชสญไทย
แอดมินโรงเรียนบ้านหัวดงยาง

ประมวล พิมพ์ศรี
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (บ้านดุง)
สุเมธากรณ์ ราชอินตา
โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหัวดงยาง
สังกัด   สพป.อุดรธานี เขต 3
ที่อยู่   หมู่ 5 บ้านหัวดงยาง ตำบลนาคำ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
23 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 2-3 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 5 บ้านหัวดงยาง ตำบลนาคำ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหัวดงยาง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหัวดงยาง
5 Terre
ชรินทร์ทิพย์ สิงห์บุญมี
แอดมินเขต สพป.อุดรธานี เขต 3


สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 4

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองแวง
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนบ้านปางคอม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านน้ำจืด
สพป.พังงา

Powered By www.thaieducation.net