จังหวัดอุดรธานี...หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง
มธุรส พ้นทุกข์
แอดมินโรงเรียนบ้านดงแสนสุข
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.อุดรธานี เขต 3

5 Terre
ทัศนีย์ สัตถาผล
โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์
5 Terre
สุรินดา กิตติพระวงศ์
โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดงแสนสุข
จำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.)   210 คน
ขนาดโรงเรียน   ขนาดกลาง
สังกัด   สพป.อุดรธานี เขต 3
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านดงแสนสุข หมู่3 ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
21 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านดงแสนสุข หมู่ 3 ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านดงแสนสุข
 

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านดงแสนสุข

5 Terre
ชรินทร์ทิพย์ สิงห์บุญมี
แอดมินเขต สพป.อุดรธานี เขต 3


สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 4

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
โรงเรียนบ้านย่าหมี
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านสายตรี 9
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2Powered By www.thaieducation.net