มธุรส พ้นทุกข์
แอดมินโรงเรียนบ้านดงแสนสุข

สมาชิกในเครือข่าย
สพป.อุดรธานี เขต 3

5 Terre
อรนุช จันวิชัย
โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
5 Terre
นครินทร์ พันธุระ
โรงเรียนบ้านโสกหมู
5 Terre
กรรณิการ์ บุรีเพีย
โรงเรียนบ้านคำเจริญ
5 Terre
พิศมัย ครองพงษ์
โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
5 Terre
วันชัย ศิริสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดงแสนสุข
จำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.)   210 คน
ขนาดโรงเรียน   ขนาดกลาง
สังกัด   สพป.อุดรธานี เขต 3
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านดงแสนสุข หมู่3 ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
21 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านดงแสนสุข หมู่ 3 ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านดงแสนสุข

ภาพโรงเรียน
5 Terre
ชรินทร์ทิพย์ สิงห์บุญมี
แอดมินเขต สพป.อุดรธานี เขต 3

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านป่าไร่
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนเถิน-ท่าผา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านป่าโมง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net