โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา
จังหวัดอุดรธานี...หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล
โรงเรียนบ้านดงบัง
โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม
โรงเรียนโนนสูงวิทยา
โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสระคลองพัฒนา
สังกัด   สพป.อุดรธานี เขต 4
ที่อยู่   ม.3 ต.คำด้วงอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนบาล 2-3 ประถมศึกษาปีที่ 1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ