โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
จังหวัดอุดรธานี...หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านโคกสว่าง

โรงเรียนยางโกนวิทย์
โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
โรงเรียนบ้านนายูง
โรงเรียนบ้านทุ่งทอง
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโคกสว่าง
สังกัด   สพป.อุดรธานี เขต 4
ที่อยู่   ร.ร.บ้านโคกสว่าง หมู่6 ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่6. ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี41250
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ