โรงเรียนบ้านม่วง(หนองหาน) หน้าหลัก หน้าสพป.อุดรธานี เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดอุดรธานี...หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิ
เกียรติศักดิ์ ศิริบูรณ์
แอดมินโรงเรียนบ้านม่วง(หนองหาน)

จันทรา พันธ์ุศิลา
โรงเรียนบ้านทรายมูล
ชลลดา อุระสนิท
โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านม่วง(หนองหาน)
สังกัด   สพป.อุดรธานี เขต 3
ที่อยู่   79 หมู่ 8 ต. พังงู อ. หนองหาน จ. อุดรธานี 41130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   79 หมู่ 8 ต. พังงู อ. หนองหาน จ. อุดรธานี 41130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านม่วง(หนองหาน)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านม่วง(หนองหาน)
5 Terre
ชรินทร์ทิพย์ สิงห์บุญมี
แอดมินเขต สพป.อุดรธานี เขต 3


สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 4

โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านสม็อง
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านจอมทอง
สพป.มหาสารคาม เขต 3

Powered By www.thaieducation.net