จังหวัดอุดรธานี...หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง
เกษร แก่นพันธ์
แอดมินโรงเรียนบ้านหันน้อย
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.อุดรธานี เขต 3

5 Terre
พิลัยพร ทิพยาลัย
โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์
5 Terre
อำพร สติโรจน์
โรงเรียนบ้านนายม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหันน้อย
จำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.)   121 คน
ขนาดโรงเรียน   ขนาดกลาง
สังกัด   สพป.อุดรธานี เขต 3
ที่อยู่   อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 0 งาน 15 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   204 หมู่ 8 ต.บ้านยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2558

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหันน้อย
 

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหันน้อย

5 Terre
ชรินทร์ทิพย์ สิงห์บุญมี
แอดมินเขต สพป.อุดรธานี เขต 3


สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 4

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก




โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่
สพป.หนองคาย เขต 1



Powered By www.thaieducation.net