โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง หน้าหลัก หน้าสพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดหนองบัวลำภู...ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำ
ยุวรี วงษ์วังทอง
แอดมินโรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง

สุรางรัตน์ ชาสังข์
โรงเรียนบ้านโนนตาล
สิทธิพงษ์ ไวยฉัยยา
โรงเรียนบ้านนาโมง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง
สังกัด   สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
มีพื้นที่ทั้งหมด 
33 ไร่ -1 งาน 70 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง
5 Terre
ชนัดตา ไทยถาวร
แอดมินเขต สพป.หนองบัวลำภู เขต 2


สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

โรงเรียนบ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนเจริญศึกษา
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านโคกเทียม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

Powered By www.thaieducation.net