โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม หน้าหลัก หน้าสพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดหนองบัวลำภู...ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำ
สุภาพร แสนชมภู
แอดมินโรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม

เสถียร โปร่งจิต
โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว
อัญญารัตน์ ธนะเหลา
โรงเรียนบ้านนาสี

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   เทพคีรีพิทยาคม
สังกัด   สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
ที่อยู่   บ้านเทพคีรี หมู่ 7 ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 0 งาน 67 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านเทพคีรี หมู่ 7 ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม
5 Terre
ชนัดตา ไทยถาวร
แอดมินเขต สพป.หนองบัวลำภู เขต 2


สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

โรงเรียน บ้านวังยาว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง
สพป.พะเยา เขต 1

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนวัดตาล
สพป.ราชบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net