โรงเรียนบ้านบุญทัน หน้าหลัก หน้าสพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดหนองบัวลำภู...ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำ
อนุชาติ อาคะนัย
แอดมินโรงเรียนบ้านบุญทัน

พิชิตชัย ทองดี
โรงเรียนบ้านนากลาง
สุภาพร แสนชมภู
โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบุญทัน
สังกัด   สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 9 ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านบุญทัน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านบุญทัน
5 Terre
ชนัดตา ไทยถาวร
แอดมินเขต สพป.หนองบัวลำภู เขต 2


สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

โรงเรียนวัดสนามชัย
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านตึ๊ด
สพป.น่าน เขต 2

Powered By www.thaieducation.net