โรงเรียนบ้านบุญทัน
จังหวัดหนองบัวลำภู...ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านบุญทัน

โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านต้อง
โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม
โรงเรียนบ้านนาโมง
โรงเรียนกุดแห่วิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบุญทัน
สังกัด   สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 9 ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ