โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์
จังหวัดบึงกาฬ...ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่ง
.
แอดมินโรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์

โรงเรียนบ้านบ่อพนา
โรงเรียนบ้านคำบอน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
โรงเรียนบ้านนาสิงห์
โรงเรียนบ้านโคกกลาง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   หนองสิมโนนสวรรค์
สังกัด   สพป.บึงกาฬ
ที่อยู่   300 หมู่ 3 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโนนสวรรค์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ