โรงเรียนบ้านท่ากกแดง
จังหวัดบึงกาฬ...ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่ง
.
แอดมินโรงเรียนบ้านท่ากกแดง

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ
โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด
โรงเรียนบ้านดงเสียด
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน
โรงเรียนบ้านโนนเสถียร

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านท่ากกแดง
สังกัด   สพป.บึงกาฬ
ที่อยู่   92 หมู่ 11 ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
25 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ป.3- ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   92 หมู่ 11 ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัด บึงกาฬ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ