โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
จังหวัดบึงกาฬ...ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่ง
.
ศรินทิพย์ งามเหลือ
แอดมินโรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

นิตยา ไชยแก้ว
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ประภัสสร สีหสาร
โรงเรียนบ้านห้วยเรือ
โกศล นัทธี
โรงเรียนบ้านพันลำ
แก้วตา ชานุบาล
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
พันทิวา กุมภิโร
โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
สังกัด   สพป.บึงกาฬ
ที่อยู่   78 ม.8 ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38190​
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 -​มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   78 ม.8 ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38190​
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.บึงกาฬ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 70.26%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 70.85%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ ,

ภาพโรงเรียน

 


เสนอ รัมพณีนิล
แอดมินเขต สพป.บึงกาฬ

สพป.บึงกาฬ

โรงเรียนบ้านสะพานยูง
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านนกเหาะ
สพป.มหาสารคาม เขต 2


Powered By www.thaieducation.net