โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด
จังหวัดบึงกาฬ...ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่ง
.
แอดมินโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด

โรงเรียนบ้านคลองเค็ม
โรงเรียนบ้านซำบอน
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
โรงเรียนบ้านนาทราย
โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านห้วยไม้ซอด
สังกัด   สพป.บึงกาฬ
ที่อยู่   124 หมู่ 10 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   124 หมู่ 10 ต.ปากคาด อ.ปาดคาด จ.บึงกาฬ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
21 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ