โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน
จังหวัดบึงกาฬ...ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่ง
.
แอดมินโรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน

โรงเรียนบ้านท่าสะอาด
โรงเรียนบ้านกุดสิม
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ
โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านไทรงามโนนภูดิน
สังกัด   สพป.บึงกาฬ
ที่อยู่   หมู่ที่6 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโนนภูดิน
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ