โรงเรียนบ้านห้วยทราย หน้าหลัก หน้าสพป.บึงกาฬ เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดบึงกาฬ...ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่ง
ดนัย สัตถาผล
แอดมินโรงเรียนบ้านห้วยทราย

ณัฐภาส์ ไวแสน
โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี
นภัสนันท์ คำผา
โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านห้วยทราย
สังกัด   สพป.บึงกาฬ
ที่อยู่   199 ม.8 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
25 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านห้วยทราย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
12 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านห้วยทราย

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านห้วยทราย ,
5 Terre
เสนอ รัมพณีนิล
แอดมินเขต สพป.บึงกาฬ


สพป.บึงกาฬ

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านน้ำลาด
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนวัดบ้านเหมือง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนแสนจําหน่ายวิทยา
สพป.ปทุมธานี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net