โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
จังหวัดอำนาจเจริญ...พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก
.
แอดมินโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91(บ้านโคกจักจั่น)
โรงเรียนบ้านนายูง
โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์
โรงเรียนบ้านหนองแก้ว
โรงเรียนบ้านโสกกระแต้

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านใหม่พัฒนา
สังกัด   สพป.อำนาจเจริญ
ที่อยู่   หมู่ 10 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตรงข้ามวัด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ