โรงเรียนวัดแสลง หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
ณัฐติกาญ โพธิ์เจริญ
แอดมินโรงเรียนวัดแสลง

นันทินา เจริญธัญญา
โรงเรียนบ้านแก้ว
บุญตา จันทร์บุญเรือง
โรงเรียนบ้านมาบโอน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดแสลง
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   25/2 หมู่ 2 ตำบลวัดแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 0 งาน 16 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   25/2 หมู่ 2 ตำบลวัดแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
14 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดแสลง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดแสลง
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านนาคอย
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน
สพป.ระนอง

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net