โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี หน้าหลัก หน้าสพป.อำนาจเจริญ เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดอำนาจเจริญ...พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก
สุพัตรา ดวงคำ
แอดมินโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี

อินทิรา ธารารมย์
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
ปวีณา อุคำ
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเจริญสามัคคี
สังกัด   สพป.อำนาจเจริญ
ที่อยู่   บ้านเจริญสามัคคี ม.4 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 0 งาน 1 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.4 บ้านเจริญสามัคคี ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
12 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี
5 Terre
พรพิศ กาญจนีย์
แอดมินเขต สพป.อำนาจเจริญ


สพป.อำนาจเจริญ

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านกุดรัง
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนวัดกรงทอง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net