โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า

โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
โรงเรียนบ้านม่วงไข่
โรงเรียนบ้านสามัคคี
โรงเรียนบ้านกุดแดง
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า ม.16 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า ม.16 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ