โรงเรียนบ้านโนนยาง หน้าหลัก หน้าสพป.อุบลราชธานี เขต 5 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดอุบลราชธานี...อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่
ปวีณา วงศ์สมบัติ
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนยาง

สุชาณิดา นวนทอง
โรงเรียนบ้านไพบูลย์
วราภรณ์ มานุช
โรงเรียนบ้านหนองเทา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนยาง
สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ที่อยู่   24 ม.6 ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
34 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
18 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านโนนยาง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านโนนยาง ,
5 Terre
ธีราภรณ์ อรจันทร์
แอดมินเขต สพป.อุบลราชธานี เขต 5


สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านคลองเหีย
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านหวาย
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านย่าหมี
สพป.พังงา

Powered By www.thaieducation.net