โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ หน้าหลัก หน้าสพป.อุบลราชธานี เขต 5 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดอุบลราชธานี...อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่
รัชณี ยานิวงค์
แอดมินโรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์

ทองคำ ขันอ่อน
โรงเรียนบ้านอุดมชาติ
อริยา หิมะคุณ
โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแก้งสมบูรณ์
สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ที่อยู่   หมู่ 9 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
50 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านแก้งสมบูรณ์ หมู่ 9 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
18 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
22 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์
5 Terre
ธีราภรณ์ อรจันทร์
แอดมินเขต สพป.อุบลราชธานี เขต 5


สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านค้อ
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนวัดเตาปูน
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนประชาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านปากคลอง
สพป.พังงา

Powered By www.thaieducation.net