โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
จังหวัดอุบลราชธานี...อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่
.
แอดมินโรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน

โรงเรียนพิชัยศึกษา
โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านคำกลาง
โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
โรงเรียนบ้านหัวแข้

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านกุดเชียงมุน
สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านกุดเชียงมุน หมู่8 ต.โดมประดิฐษ์ อ.น้ำยืน
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ