โรงเรียนบ้านหนองทัพ
จังหวัดอุบลราชธานี...อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่
.
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองทัพ

โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน
โรงเรียนบ้านค้อ
โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว
โรงเรียนบ้านประหูต
โรงเรียนบ้านคำบาก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองทัพ
สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ที่อยู่   หมู่ 6 ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
25 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ