โรงเรียนบ้านโนนสนาม
จังหวัดอุบลราชธานี...อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่
.
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนสนาม

โรงเรียนบ้านห้วยปอ
โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
โรงเรียนบ้านแสนถาวร
โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนสนาม
สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ที่อยู่   หมู่ 6 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 3 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโนนสนาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ