โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ หน้าหลัก หน้าสพป.อุบลราชธานี เขต 5 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดอุบลราชธานี...อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่
อรพันธ์ จักรสูง
แอดมินโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่

ทิพย์วรรณ ทิพวงศ์
โรงเรียนบ้านห่องเตย
หนูถัด บุญยอ
โรงเรียนบ้านหนองสนม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ที่อยู่   หมู่ 4 บ้านอุดมพัฒนา อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล -ชั้น ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 4 บ้านอุดมพัฒนา อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
5 Terre
ธีราภรณ์ อรจันทร์
แอดมินเขต สพป.อุบลราชธานี เขต 5


สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านสาวแล
สพป.หนองคาย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net