โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) หน้าหลัก หน้าสพป.อุบลราชธานี เขต 5 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดอุบลราชธานี...อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่
ปภานีย์ ดอกดวง
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก)

ทิพย์ติญาพร นรสิงห์
โรงเรียนบ้านคอแลน
มนทิรา โพธิ์งาม
โรงเรียนบ้านนาประดู่

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนค้อ(บุณฑริก)
สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ที่อยู่   หมู่ 1 ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 1 ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
14 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก)
5 Terre
ธีราภรณ์ อรจันทร์
แอดมินเขต สพป.อุบลราชธานี เขต 5


สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านเลิงบัว
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนวังหินวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net