โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย
จังหวัดอุบลราชธานี...อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่
.
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย

โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก)
โรงเรียนบ้านคำนาแซง
โรงเรียนบ้านหนองแปก
โรงเรียนบ้านแข้ด่อน
โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองเงินฮ้อย
สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู7 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ