โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง หน้าหลัก หน้าสพป.อุบลราชธานี เขต 5 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดอุบลราชธานี...อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่
กัญชพร สายสม
แอดมินโรงเรียนบ้านทุ่งเทิง

จิดานันท์ แท่นงา
โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์
กันณิญา กองศรี
โรงเรียนบ้านตบหู

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านทุ่งเทิง
สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ที่อยู่   หมู่ 1 ต.ทุ่งเทิง อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    บ้านทุ่งเทิง หมู่ 1 ต. ทุ่งเทิง อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
13 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านทุ่งเทิง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านทุ่งเทิง ,
5 Terre
ธีราภรณ์ อรจันทร์
แอดมินเขต สพป.อุบลราชธานี เขต 5


สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง)
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านคลองไส
สพป.พังงา

โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net