โรงเรียนบ้านแสนสุข
จังหวัดอุบลราชธานี...อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่
.
แอดมินโรงเรียนบ้านแสนสุข

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย)
โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์
โรงเรียนบ้านตายอย
โรงเรียนบ้านหนองยู
โรงเรียนบ้านหนองถาวร

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแสนสุข
สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ที่อยู่   หมู่ที่ 20 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ