โรงเรียนบ้านชาด หน้าหลัก หน้าสพป.อุบลราชธานี เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดอุบลราชธานี...อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่
ปรเมศวร์ ฟองลม
แอดมินโรงเรียนบ้านชาด

วัชรินทร์ สายพันธ์
โรงเรียนบ้านหนองผือ
มาริษา รักจังหรีด
โรงเรียนบ้านไฮหย่อง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านชาด
สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 3
ที่อยู่   ม.3 ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 3 ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านชาด

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านชาด ,
5 Terre
คันธารัตน์ ทองเกลี้ยง
แอดมินเขต สพป.อุบลราชธานี เขต 3


สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านตึ๊ด
สพป.น่าน เขต 2

Powered By www.thaieducation.net